top of page

Salget av bensin scootere synker og salget av elektrisk øker.
Bensindrevne scootere, like mye som god vin, tynne sigaretter og ferske baguetter, er en av Europas essensielle kjennetegn. Nå har salget av små bensindrevne kjøretøy stupt og salget av elektriske kjøretøy skutt i været.


Nye tall rapporterer at salget av bensindrevne scootere og motorsykler har sank med 6.1% det første kvartalet av 2018, sammenlignet med samme periode i 2017. Det store droppet i salget har hovedsakelig kommet fra mopeder. Salget av mopeder med under 50cc har sunket med 40% over samme periode. I Frankrike, som er det største mopedmarkedet i Europa, har salget droppet med 41,5%.

En av de store faktorene som påvirker dette er økende salget av elektriske scootere. Under samme periode har salget av elektriske mopeder, motorsykler og firhjulinger steget med massive 51,2 %. Det totale volumet av disse tohjuls el-kjøretøy salget er fortsatt mye lavere enn bensindrevne scootere, men trenden indikerer at mindre el-kjøretøy tar innpå sine dinosaurdrevne slektninger.


Enda mer imponerende er salg av store elektriske motorsykler, som er klassifisert separat på grunn av deres høyere effektnivå, viste en økning på 118,5% sammenlignet med i fjor. Bare i Frankrike har det store salget av elektrisk motorsykler steget 228% høyere enn i fjor.


Flere europeiske land tar skritt for å gjøre det lettere å skifte fra gassdrevne scootere og mot elektriske sykler. Bare i 2017 så Frankrike en økning på 50% i elsykkelsalget, sannsynligvis delvis drevet av et nasjonalt insentivprogrammet som tilbyr € 200 (~ $ 240 USD) til alle som kjøpte en elsykkel. Selv uten statsstøttede tilskudd og kreditter, opplevde andre europeiske land fortsatt stor vekst i elsykkelsalget i 2017, inkludert en økning på 25% i Italia og en økning på 19% i Tyskland.


Til tross for at scootere er vanlig i europeisk kultur, tok scootere og mopeder aldri av i like stor grad i amerikanske byer - selv der klimaet tillater det. De har en liten, dedikert fanbase - men utgjør likevel bare en liten prosentandel av alle kjøretøyene på veien. Men etter hvert som urbane sentre blir stadig tettere, vil vi kanskje også se flere elektriske scootere og mopeder på siden av dammen.


bottom of page